Meteen naar de content. Meteen naar de navigatie.

Doneren aan Hart voor Moldavië

ANBI

Hart voor Moldavië heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instellingen”. U als schenker aan een stichting met de ANBI status kunt profiteren van bepaalde belastingvoordelen.

Ballende Moldavische kinderen

De ANBI status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

IBAN nummer NL43 RABO 0310 0423 21

RSIN nummer 8115.01.899

ANBI logo